Ensiapukoulutukset

Elämän perustaitoja

Ensiaputaidot ovat elämän perustaitoja, jotka voivat tulla tarpeeseen minä hetkenä hyvänsä. Tarjoamme ensiapukoulutuksia organisaatioille ja yksityishenkilöille, sekä luomme uusi näkökulmia räätälöimällä koulutukset asiakkaamme omaan toimintaympäristöön ja erityistarpeisiin.

Meille on ensiarvoisen tärkeää antaa osallistujille käytännön osaamista, sekä rohkeus tehdä oikeita ratkaisuja todellisessa hätätilanteessa. Kouluttajamme ovat aina kokeneita terveydenhuollon ammattilaisia, ja SPR ensiavun- ja terveystiedon kouluttajakoulutuksen suorittaneita. Koulutustarjonnassamme on kaikki SPR:n hyväksymät ensiapukurssit, sekä räätälöidyt erikoiskoulutukset.

Tuomme koulutuksissamme ensiaputilanteet lähelle osallistujaa käyttämällä käytännön esimerkkejä ja harjoittelemme aina todellisuutta vastaavia tilanteita. Innostamme kurssiemme osallistujat ymmärtämään ensiaputaitojen merkityksen.

"Asiallinen ja ammattitaitoinen kouluttaja, toi tietoa kentältä"  "Erittäin asiansa osaava ja miellyttävä kouluttaja"

"Keskityttiin olennaiseen, selkeät ja hyvät esimerkit" "Keskustelua ja rento oppimistapahtuma"

Tutustu koulutuskalenteriiin


OTA YHTEYTTÄ
meihin jo tänään, luodaan yhdessä teille yksilöllinen ensiapukoulutus

Hätäensiapu 4 h | Livräddande FHJ 4 h

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa sekä tapaturmien ehkäisy | Tajuttoman EA | peruselvytys  | Hengitystie-este | Verenkierron häiriötila | Verenvuodon tyrehdyttäminen

KOULUTUKSEN KESTO: 

4 x 45 minuuttia. Koulutuksesta saa SPR:n hyväksymän EA todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

KURS I LIVRÄDDANDE FHJ 4H:

FHJ vid sjukdoms- och olycksfall samt förebyggande av olycksfall | FHJ vid medvetslöshet | Hjärt- och lungräddning och defibrillering | Främmande föremål i andningsvägarna | Störningar i blodcirkulationen | FHJ vid stora blödningar

KURSEN PÅGÅR: 

4 x 45 minuter. Efter avlagt kurs får deltagarna ett kortbevis godkänt av Finlands Röda Kors, som är i kraft i 3 år.

Organisaatiokohtaisen koulutuksen hinta pyydä tarjous Marilta

 Är du intresserad av en kurs för din organisation be Mari om offert

Hätäensiapu 8h | Livräddande FHJ 8h

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa sekä tapaturmien ehkäisy | Tajuttoman EA | Peruselvytys defibrillaattorin kanssa | Hengitystie-este | Verenkierron häiriötila | Verenvuodon tyrehdyttäminen | Palovammat  | Tavallisimmat sairauskohtaukset

KOULUTUKSEN KESTO:

8 x 45 minuuttia. Koulutuksesta saa SPR:n hyväksymän EA todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.

INNEHÅLL:

FHJ vid sjukdoms- och olycksfall samt förebyggande av olycksfall | FHJ vid medvetslöshet  | Hjärt- och lungräddning och defibrillering | Främmande föremål i luftvägarna | Störningar i blodcirkulationen | Stora  blödningar | Brännskador | De vanligaste sjukdomsanfallen

KURSEN PÅGÅR:

8 x 45 minuter och efter avlagt kurs får deltagarna ett kortbevis godkänt av Finlands Röda Kors, som är i kraft i 3 år. 

Organisaatiokohtaisen koulutuksen hinta pyydä tarjous Marilta

 Är du intresserad av en kurs för din organisation be Mari om offert

 

  

EA 1 | FHJ 1

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa sekä tapaturmien ehkäisy  | Tajuttoman ensiapu | Peruselvytys defibrillaattorin kanssa | Hengitystie-este | Verenkierron häiriötila | Verenvuodon tyrehdyttäminen | Palovammat |Tavallisimmat sairauskohtaukset | Haavat | Palo-  ja sähkön aiheuttamat vammat | Nivelvammat ja murtumat | Myrkytykset

KOULUTUKSEN KESTO:

16 x 45 minuuttia. Koulutuksesta saa SPR:n hyväksymän EA todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutuksen voi kolmen vuoden kuluttua yhden kerran päivittää Hätäensiapukoulutuksella. Koulutukseen voit osallistua ilman aikasempaa kokemusta.

INNEHÅLL:

FHJ vid sjukdoms- och olycksfall samt förebyggande av olycksfall | FHJ vid medvetslöshet | Återupplivning och defibrillering | Främmande föremål i andningsvägarna | Störningar i blodcirkulationen | FHJ vid stora blödningar | De vanligaste sjukdomsanfallen | Sår | Bränn- och elskador | Frakturer och ledskador | Förgiftningar

KURSEN PÅGÅR:

16 x 45 minuter. Efter avlagd kurs får deltagaren ett kortbevis godkänt av Finlands Röda Kors. Kortet är i kraft i tre år. Kursen kan uppdateras en gång med en Livräddande FHJ kurs. Ingen förkunskap behövs för att delta.

Organisaatiokohtaisen koulutuksen hinta pyydä tarjous Marilta

Är du intresserad av en kurs för din organisation be Mari om offert

 

 

 

EA 2 | FHJ 2

SISÄLTÖ:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa | Hätäensiavun kertaus | Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, sekä aikuisen defibrillointi | Tajuttoman ensiapu | Vammautuminen | Vammamekanismi | Loukkaantuneen tutkiminen | Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot | Ranka- ja raajavammat | Pään- ja kasvojen vammat | Tilan seuranta ja tarkkailu | Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset | Hypo- ja hypertermia | Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan 

KOULUTUKSEN KESTO:

16 x 45 minuuttia. Koulutuksesta saa SPR:n hyväksymän EA 2-todistuksen. EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.  Todistus on voimassa kolme vuotta. Koulutuksen voi kolmen vuoden kuluttua yhden kerran päivittää Hätäensiapukoulutuksella.

INNEHÅLL:

Hjälpförfarandet i situationer där första hjälpen behövs | Repetition av Livräddande första hjälpen | Återupplivning; vuxen, barn och spädbarn samt den vuxnas defibrillering | FHJ vid medvetslöshet | Skador | Skademekanismen | Undersökning av den skadade  | Bröstkorgs-, mag- och bäckenskador, samt inre blödningar | Ryggradsskador eller skador i extremiteterna | Skall- och ansiktsskador | Uppföljning och övervakning | Förflyttning och transport | Hypo- ja hypertermi | Tilläggsämnen efter gruppens eget val

KURSEN PÅGÅR:

16 x 45 minuter. Efter avlagd kurs får deltagaren ett kortbevis godkänt av Finlands Röda Kors som är i kraft i 3 år. FHJ 2-kursen kräver att FHJ 1-kursen är i kraft. Kursen kan uppdateras en gång med en Livräddande FHJ kurs.

Koulutuksen hinta ota yhteyttä Mariin

Kursens pris kontakta Mari 

 

Ammattikuljettajien ensiapukoulutus 7h

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Koulutuksen voit valita neljästä eri vaihtoehdosta, kuorma-auton kuljettajan ensiapu, linja-auton kuljettajan ensiapu, ammattikuljettajan ensiapu perusosa, ammattikuljettajan syventäväosa. Kaikista koulutuksista saa Trafin direktiivimerkinnän. 

KOULUTUKSEN KESTO:

7x45min. Pidentämällä koulutuksen yhdellä tunnilla, saa koulutuksesta myös hätäensiapu 8h pätevyyden.  

Hinta pyydä tarjous Marilta

För mera information om kursen på svenska kontakta Mari

Hätäensiapu 4h sähkötyöntekijöille

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa sekä tapaturmien ehkäisy  | Tajuttoman EA | Elvytys defibrillaattorin kanssa | Hengitystie-este | Verenkierron häiriötila | Verenvuodon tyrehdyttäminen | Sähkötapaturmat ja palovammat

KOULUTUKSEN KESTO:

4 x 45 minuuttia. Koulutuksesta saa SPR:n kortin, joka on voimassa kolme vuotta.

Organisaatiokohtaisen koulutuksen hinta pyydä tarjous Marilta

 

Lasten hätätilanteet | Barns nödsituationer

Järjestämme hätäensiapukoulutuksia lasten kanssa työskenteleville. Koulutus on mahdollista järjestää 4-8h x 45min. Koulutuksesta saa halutessaan SPR:n kortin. 

SISÄLTÖ:

Koulutuksessa käydään läpi lasten yleisimpiä hätätilanteita, esimerkiksi tukehtuminen, kaatuminen, haavat, hammas- ja silmävauriot. Sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, koulutuksia voidaan järjestää viikonloppuisin ja iltaisin. Ota yhteyttä, ja kysy lisää. 

Hinta pyydä tarjous Marilta

Vi ordnar första hjälpen utbildningar som är riktade till personer som arbetar med barn. Kursens längd kan variera från 4-8h. Efter avlagd kurs är det möjligt att få ett FRK:s kortbevis . 

INNEHÅLL:

Under utbildningen går vi igenom barns vanligaste nödsituationer såsom kvävning, sårskador, tand- och ögonskador. Innehållet planeras tillsammans med kunden och kurserna kan även ordnas under kvällar och veckoslut. Ta kontakt så berättar Mari mera.

 

 

Muu ensiapu | Övrigt utbud

Järjestämme myös muita ensiapu tilaisuuksia. Suunnitellaan juuri teille sopiva koulutus- tai luentopäivä. 

Ota yhteyttä meihin, me autamme mielellämme kaikissa ensiapuun liittyvissä asioissa.

KOULUTUSKUMPPANUUS: 

Kysy myös PeiliPinnan koulutuskumppanuudesta.  

Vi ordnar även andra första hjälpen tillställningar. Vi kan tillsammans planera en kurs- eller föreläsningsdag som passar just er.

Ta kontakt med oss, vi hjälper gärna till med allt som berör första hjälpen. 

UTBILDNINGSPARTNERSKAP:

Fråga även gärna om vårt utbildningspartnerskap.