Ravintovalmennus

Ravinto -elämän perusta

Ravinto on todella tärkeä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijänä. Oman elämän- sekä työelämän hyvinvointi ovat tänä päivänä erityisen tärkeitä, kun maailma ympärillä on niin hektinen. Ravinto ja liikunta ovat peruspilareita hyvän työkyvyn ylläpitämisessä. Kun ihminen voi hyvin, pysyy työkykykin parempana. 

Ravintovalmennuksen ajatus on tuoda juuri sinun elämääsi virtaa ja energiaa, ei vain työelämään vaan myös omaan elämään. Teemme Ravintovalmennuksia sekä yrityksille ja organisaatioille, että yksityishenkilöille. Haluamme korostaa juuri sinun omaa voimaasi tehdä muutoksia omassa elämässäsi. Kaikki on mahdollista ja sinä pystyt siihen. Ota rohkeasti yhteyttä Mariin ja lähdetään yhdessä uudelle elämänpolulle. 

Näring är en väldigt viktigt del av ett helhetsbaserat välbefinnande. Välbefinnande både i det egna livet och i arbetslivet är idag speciellt viktiga då världen runtomkring är så hektisk. Näring och motion är grundpelarna för att kunna upprätthålla en god arbetsförmåga. När människan mår bra förblir också arbetsförmågan bättre. 

Idéen i näringscoachningen är att tillföra ork och energi inte bara i arbestlivet utan även i ditt personliga liv. Vi gör coachningar både åt företag och organisationer samt åt privatpersoner. Vi vill lyfta fram din egen kraft att göra förändringar i ditt eget liv. Allt är möjligt och du kan kan göra det. Ta modigt kontakt med Mari så beger vi oss tillsammans ut på en ny stig i livet.