Sparraava työnohjaus

Uskallatko katsoa peiliin

Esimies, uskallatko pysähtyä ja katsoa peiliin? Tunnistatko omat voimavarasi, vahvuutesi tai kehittämisalueesi esimiehenä? Entä roolisi työnantajan edustajana? Mistä saat energiaa arkityöhön murroksessa ja myllerryksessä olevassa organisaatiossa? Haluatko oppia omasta työstäsi ja työyhteisöstäsi?

Tarjoamme sparraavaa työnohjausta työsi tueksi. Saat tukea omaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuusi, itsesi johtamiseen ja työssä jaksamiseen.

Sparraava työnohjaus on järjestelmällinen prosessi, jonka tavoitteet johdetaan organisaatiosi kokonaistavoitteista. Työnohjauksessa työstetään tavoitteisiin liittyviä teemoja ja niiden sisällä tutkitaan ja analysoidaan arkijohtamisen tuttuja tilanteita.

Sparraavaa työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäprosessina. Työnohjausryhmä toimii myös vertaistukiryhmänä eri puolilla samaa organisaatiota toimiville esimiehille. Työskentely ryhmässä vahvistaa organisaation yhdessä tekemisen kulttuuria.

Esimiesten ryhmätyönohjaus

TOTEUTUS: 

Esimiesten sparraava ryhmätyönohjaus toteutetaan prosessinomaisena yleensä vuoden kestävänä jatkumona, tapaamisten ollessa noin kerran kuukaudessa.

Työmenetelmänä on hyvin vuorovaikutteinen, sparraava työote, keskustelua synnyttävä, avoin ilmapiiri ja päivittäisten, tuttujen arkijohtamistilanteiden prosessoiva käsittely.

Työnohjauksessa käsitellään osaltaan niitä asioita, joita ohjattavat siihen tuovat käsiteltäviksi ja sellaisia teemoja, jotka suoraan liittyvät ryhmän alkukartoituksessa havaittuihin kehittymiskohtiin omassa esimiestyössä sekä ovat kokonaistavoitteen mukaisia.

Pyydä tarjous Päiviltä!

Esimies yksilö työnohjaus

Esimiehen on tärkeä pysähtyä pohtimaan, tekeekö hän työssään oikeita asioita, millainen esimies hän on työntekijöilleen, miten oma toiminta linkittyy asiakaslähtöisyyteen, organisaation strategiaan ja tuleviin työelämähaasteisiin.

PeiliPinnan sparraavassa työnohjauksessa tarkastellaan hyvin käytännönläheisesti  ja innostavalla, vuorovaikutteisella  otteella ohjattavan kanssa arjen johtamista, työyhteisössä syntyvien tilanteiden puuttumisen haasteita ihan käytännön tasolla.

Erityisesti inhimillisen arkkitehtuurin viitekehystä suhteessa työnantajaroolin edellyttämään jämäkkään ja inhimilliseen johtamiseen pohditaan yhdessä ratkaisuja hakien.

Tarkennetut tavoitteet ja tarpeet sovitaan aina yksilöllisesti asiakkaan kanssa räätälöiden. Ota yhteyttä Päiviin jo tänään!

Työyhteisön työnohjaus

Työntekijä yksilö työnohjaus

Luontaisten taipumusten analyysi

MIKÄ:

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Tämä lienee paras selitys sille miksi menetelmä saa niin hyvän vastaanoton. 

MENETELMÄ:

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

Luontaisten taipumusten analyysi (LTA) toteutetaan nettikyselynä.

LTA-analyysiaineistosta ajetaan raportti  (LTA-E), jossa taipumuksia on tarkasteltu

seuraavista näkökulmista:

Mihin johtajan perustyyppiin henkilö kuuluu (Keirseyn luokitus)? | Mihin johtamisen rooleihin henkilöllä on suurin taipumus? | Missä muutoksen päävaiheessa henkilö on parhaimmillaan? | Millaista palautetta henkilö luontaisesti antaa? | Miten henkilö lähestyy ja ratkaisee ongelmia? | Miten ja millaisia asioita henkilö luontaisesti viestii

LTA-E-analyysi antaa tietoa henkilön luontaisesta esimiestyylistä

Analyysi keskittyy henkilön luontaisen johtamistyylin tunnistamiseen: missä asioissa he ovat luontaisesti hyviä ja mihin johtamisen osa-alueeseen he kiinnittävät liian vähän huomiota Jokainen esimies saa oman raportin käyttöönsä esimiestyönsä kehittämisen yhdeksi työkaluksi.Esimiesten kanssa käydään läpi heidän raporttinsa työnohjauskerran yhteydessä erikseen jokaisen kanssa yksilöllisesti. 

Me kaikki olemme onneksi erilaisella ajattelutyylillä toimivia, ei anneta sen olla este toteuttaa hyviä juttuja, päinvastoin! Tehdään Erilaisuudesta työyhteisöjemme voimavara ja rikkaus. Miten tylsää olisikaan työskennellä vain itsemme kaltaisten kanssa, vai mitä? Jos haluat kuulla lisää siitä, miten pääset oman erilaisuutesi jäljille, ota yhteyttä, soita tai meilaa niin kerron lisää! Lähde tutkailemaan omia Luontaisia taipumuksiasi kanssani ja saat lisäelementtejä omalle kehittymisellesi.

Pyydä tarjous Päiviltä!